W jaki sposób przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci w czasie epidemii Covid-19

W ostatnim czasie Ministerstwo zdecydowało się znieść obostrzenia dotyczące przedszkoli, co umożliwiło ich ponowne otwarcie. Decyzja ta została podyktowana głównie wprowadzaniem zmian związanych z luzowaniem gospodarki, co w konsekwencji wiązało się z powrotem rodziców do pracy i koniecznością pozostawienia dzieci na ten czas pod właściwą opieką. Według wytycznych przeciwepidemicznych, jakie opublikował Główny Inspektorat Sanitarny, ilość dzieci w jednej grupie nie powinna przekraczać 12 podopiecznych. Ilość tę można zwiększyć, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i zawsze maksymalnie o dwie osoby. Konieczne jest oczywiście dalsze zachowywanie dystansu społecznego oraz dbanie o prawidłową higienę i dezynfekcję. Jak jeszcze przedszkola dbają o bezpieczeństwo dzieci w dobie koronawirusa?

Sale zajęć w przedszkolach a COVID-19

Poszczególne grupy dzieci przebywają w osobnych salach, których w ciągu dnia nie zmieniają. W trakcie trwania zajęć dziećmi zajmuje się wyłącznie jeden opiekun, który nie zmienia się z innym nauczycielem w ciągu dnia. W niektórych placówkach stosuje się również zasadę, według której konkretny opiekun zostaje na stałe przypisany do odpowiedniej grupy. Przestrzeń, jaka przypada na jedną osobę w sali, wynosi 4 mk2. Sale przedszkolne są regularnie wietrzone, co pozwala zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza, a dzięki temu po przeprowadzonej dezynfekcji, dzieci nie są też narażone na wdychanie szkodliwych oparów. 

Zabawki i inne przedmioty w przedszkolu a koronawirus

W przedszkolach zrezygnowano z zabawek i innych przedmiotów, których nie da się odpowiednio i prawidłowo zdezynfekować. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkoli żadnych prywatnych zabawek, nawet jeśli mogą zostać one poddane dezynfekcji. Pracownicy regularnie dbają o czystość w salach. 

Zabawy na świeżym powietrzu 

Pracownicy przedszkola zabierają dzieci na place zabaw przynależne do przedszkoli. Jednocześnie na świeżym powietrzu bawi się jednak wyłącznie jedna grupa. Pomiędzy poszczególnymi grupami sprzęt i wszystkie przedmioty są dezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości, place zabaw w placówkach są nieczynne. 

Posiłki w przedszkolu a koronawirus

Podczas posiłków w jadalni zawsze obecna jest wyłącznie jedna grupa dzieci. Późniejsza wymiana odbywa się bez jakiegokolwiek kontaktu z kolejną grupą, tak aby całkowicie wyeliminować spotkania dzieci z różnych grup. Wszystkie naczynia i sztućce są myte po każdym użyciu w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza, z użyciem odpowiednich środków dezynfekujących. Przedszkola nieposiadające własnej stołówki i niezatrudniające pracowników kuchennych, korzystające jedynie z kateringu zewnętrznego, korzystają ze sztućców jednorazowych. 

Dystans społeczny zachowywany w przedszkolach w czasie epidemii COVID-19

Wszyscy pracownicy przedszkola starają się zachować pomiędzy sobą dystans w wysokości 1,5 m, oczywiście w sytuacjach kiedy jest to możliwe. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci również zobligowani są do zachowania odpowiedniego dystansu. Niektóre placówki decydują się na wpuszczanie do budynku wyłącznie jednego rodzica w jednym czasie, niektóre zaś nie wpuszczają rodziców w ogóle, a przekazanie dziecka odbywa się przed drzwiami. Pracownicy zatrudnieni w placówkach, jako personel pomocniczy, kuchenny itp. nie kontaktują się z dziećmi. Wszyscy pracownicy przedszkoli są zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki oraz maseczki lub przyłbice. 

Stan zdrowia dzieci i pracowników

Do przedszkoli mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, które nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Przed wejściem każdemu dziecku mierzona jest temperatura. Dzieci, które mieszkają lub przebywają na co dzień z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, nie zostają wpuszczane na teren placówki. Pracownicy przedszkoli zostali też poinstruowani, że w razie zaobserwowania jakichkolwiek objawów u dzieci, które mogą sugerować występowanie choroby zakaźnej, powinni najszybciej odizolować dziecko od reszty grupy i zaalarmować rodziców, aby odebrali przedszkolaka z placówki. Wytyczne dotyczące stanu zdrowia dotyczą również opiekunów, rodziców i pracowników. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika przedszkola należy go jak najszybciej odizolować od dzieci. Nauczyciele, którzy w trakcie epidemii koronawirusa mogą pracować w przedszkolu, muszą być w pełni zdrowi, a ich wiek nie może przekraczać 60 lat. 

Zachowanie odpowiedniej higieny w przedszkolach chroni przed koronawirusem

Pracownicy przedszkoli dbają również o zachowanie odpowiedniej higieny przez dzieci. Sprawdzają i pilnują, aby dzieci nie tylko często myły ręce, ale też dokładnie i zgodnie z zaleceniami. We wszystkich możliwych miejscach znajdują się plakaty, które przypominają o zasadach prawidłowego mycia rąk. Higiena dotyczy również powierzchni użytkowych. Przedszkola dbają o czystość i higienę w salach, jadalniach, kuchniach, toaletach itp. Dezynfekowane są wszystkie powierzchnie, klamki, poręcze, krzesełka, stoliki, zabawki, stanowiska pracy, opakowania produktów spożywczych, naczynia, sztućce itp. 

Spodobal Ci sie ten artykuł? Podziel sie nim ze znajomymi!

Tagi: