§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wesoleprzedszkola.pl jest serwisem internetowym, będący własnością firmy Agencja Reklamowa BEFORE AFTER  Kamil Winiszewski z siedzibą w Gubinie, ul. Ślaska 43/3 zwana dalej zwana dalej Administratorem.
 2. Treść niniejszego regulaminu określa zasady korzystania z serwisu wesoleprzedszkola.pl, sposób zwierania umów, ich rozwiązywanie oraz postępowania reklamacyjne.

§ 2 Definicje

 1. Serwis – witryna internetowa dostępna w sieci internet pod adresem www.wesoleprzedszkola.pl
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z serwisu lub odwiedzająca go lub korzystająca z usług komercyjnych
 3. Administrator – firma Agencja Reklamowa BEFORE AFTER  Kamil Winiszewski z siedzibą w Gubinie, ul. Ślaska 43/3
 4. Wizytówka – widoczna dla wszystkich użytkowników podstrona prezentująca dane danej placówki przedszkolnej
 5. Usługi – usługi płatne oraz bezpłatne świadczone drogą elektroniczną lub tradycyjną przez Administratora względem Użytkownika
 6. Komentarz – wypowiedź Użytkownika na dowolny temat umieszczona w serwisie za pomocą dostępnego dedykowanego do tego celu formularza
 7. Udzielenie komentarza – wypełenienie dedykowanego formularza kontaktowego i wysłanie go do Serwisu poprzez kliknięcie w przycisk “Wyślij komentarz”

§ 2 Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga od użytkownika dostępu do sieci internet, komputera z przeglądarką internetową lub innego urządzenia z możliwością wyświetlania stron internetowych opartych o technologię HTML (min. w wersji 4), Java Script oraz CSS (min. w wersji 2.0).
 2. Aby korzystać z serwisu Użytkownik musi zaakceptować Politykę Cookies regulującą korzystanie z plików Cookies. W przypadku braku akceptacji Polityki Cookies Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu.

§ 3 Prywatność

 1. Serwis korzysta z technologii plików Cookies. Reguluje to osobny dokument Polityka Cookies dostępny w ramach Serwisu pod adresem https://www.wesoleprzedszkola.pl/polityka-cookies/.
 2. Użytkownik udzielający Komentarza w ramach Serwisu zobowiązany jest do uzupełnienia pól określających:
  • Imię lub pseudonim Użytkownika
  • Adres e-mail Użytkownika
  • Treść komentarza
 3. Aby komentarz został opublikowany, użytkownik musi potwierdzić prawdziwość swojego adresu e-mail poprzez odebranie wiadomości weryfikującej ten adres, wysłanej automatycznie przez Serwis do Użytkownika w momencie udzielenia komentarza. W treści takiej wiadomości znajduje się link, który Użytkownik winien kliknąć lub wkleić do przeglądarki.
 4. Użytkownik udzielający komentarza musi zaakceptować regulamin Serwisu i oświadcza, że jest świadomy jego postanowień.

§ 4 Wizytówki przedszkoli

 1. Podstawa prawna do umieszczenia przedszkoli w Serwisie i prezentacji ich danych w Wizytówkach jest opisana w § 5 ust. 6 niniejszego regulaminu.
 2. Domyślnie każde przedszkole lub inny podmiot gospodarczy umieszczony w serwisie posiada wizytówkę w wersji STANDARD zawierającą informacje:
  • Nazwa
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Adres strony internetowej
  • Lokalizacja na mapie dostarczanej przez serwis Maps Google.
  • Średnią ocenę przedszkola, zasady oceniania wizytówki określone są w ust. 4 tego paragrafu.
 3. Każde przedszkole lub podmiot gospodarczy posiadający Wizytówkę w serwisie, ma możliwość skorzystania z wizytówki w wersji PREMIUM oferującej rozszerzenie funkcjonalności wizytówki STANDARD o następujące możliwości:
  • pierwszeństwo w wynikach wyszukiwania i przeglądania katalogu przedszkoli
  • wyróżnienie wizytówki w wynikach wyszukiwania oraz w liście przedszkoli
  • prezentację adresu e-mail
  • umieszczenie formularza kontaktowego, umożliwiającego e-mailowy kontakt z przedszkolem bezpośrednio z poziomu Wizytówki
  • prezentację galerii zdjęć
  • prezentację oferty przedszkola
  • usunięcie prezentacji innych przedszkoli z podstrony na której widoczna jest wizytówka przedszkola
  • inne usługi niestandardowe ustalane indywidualnie.
 4. Każda Wizytówka oferuje użytkownikowi możliwość oceny przedszkola którego dane prezentuje. Ocena przedstawia średnią subiektywną ocenę Użytkowników Serwisu.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych w Wizytówkach
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy udzielanych przez Użytkowników w ramach Serwisu. Całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik udzielający komentarza.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w skutek informacji umieszczonych w Wizytówkach przedszkoli wobec tychże podmiotów.
 4. Administrator ma prawo do usunięcia komentarza Użytkownika bez wcześniejszego powiadamiania go o tym fakcie i bez podawania przyczyny.
 5. Nadużycia, niewłaściwe treści, treści naruszające prawa innych podmiotów lub Użytkowników oraz treści naruszające aktualnie obowiązujące przepisy Prawa Polskiego należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail marketing@wesoleprzedszkola.pl. W treści takiego zgłoszenia należy podać dokładny opis, link do podstrony Serwisu na której znajduje się w/w nadużycie oraz prawdziwe imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej. Zgłoszenia bezimienne nie będą rozpatrywane.
 6. Wizytówki przedszkoli publicznych zostały stworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). Wizytówki przedszkoli prywatnych, klubów Malucha i innych podmiotów gospodarczych zostały stworzone na podstawie interpretacji przepisów prawa, które mówią, że dane firmowe są danymi jawnymi, w związku z czym każdy może przetwarzać te dane w celach komercyjnych lub nie komercyjnych bez podania przyczyny prawnej, tak jak świadczy o tym Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej. Odnośnie danych firm, sytuacja nie zmienia się po nowelizacji ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 1 stycznia 2012r. Baza danych  informacji o placówkach oświatowych jest zgodna z prawem oraz chroniona przepisami prawa zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402).

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dot. działania Serwisu oraz Usług świadczonych wobec Użytkownika należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: marketing@wesoleprzedszkola.pl
 2. Treść reklamacji musi zostać uzupełnione o dane osobowe zgłaszającego reklamację.
 3. Administrator na rozważenie reklamacji ma 14 dni roboczych.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą e-mailową (elektroniczną) na adres e-mail zgłaszającego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą dokonywane w miejscu jego publikacji, tj. pod adresem  internetowym https://www.wesoleprzedszkola.pl/regulamin/ w związku z czym Administrator nie ma obowiązku powiadamiania Użytkownika o dokonanych zmianach.
 2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszego regulaminu w aktualnym jego brzmieniu zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

Spodobal Ci sie ten artykuł? Podziel sie nim ze znajomymi!